Termeni si Conditii

Vă mulţumim pentru vizitarea paginei noastre de internet. Noi tratăm cu seriozitate protecţia datelor dumneavoastră personale şi va asigurăm dreptul de a decide asupra modului în care sunt folosite informaţiile pe care ni le comunicaţi. Baza legală o constituie  Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Ce facem cu informaţiile dumneavoastră?

Datele personale introduse voluntar de dumneavoastră , le prelucrăm pentru întreţinerea relaţiilor cu clienţii, în scopuri publicitare proprii şi pentru raspunde solicitarilor private cu privire la serviciile din oferta noastra. Datele necesare sunt eventual transmise mai departe către prestatorii de servicii. Nu vom vinde însă datele dumneavoastră către terţi şi nici nu le vom valorifica în alte scopuri.

Când prelucrăm informaţiile dumneavoastră personale?

La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din oferta noastră şi la fiecare deschidere a unui fişier, datele de acces sunt salvate de către noi şi parţial de către terţi sub forma unor fişiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesaţi pagina noastră, adresa IP, data şi ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informaţii despre program.ul de navigare şi sistemul de operare folosite de dumneavoastră, în scopuri de marketing şi optimizare.La acestea se pot adăuga fişiere cookie. Acordul pentru colectarea şi salvarea datelor poate fi retras în orice moment, cu aplicabilitate în viitor. În măsura în care, în cadrul ofertei de internet există posibilitatea de introducere a unor date personale sau de afaceri (de ex. adrese de e-mail, nume, prenume, domiciliul), aceste date sunt introduse explicit voluntar de către utilizator. Datele personale transmise astfel vor fi folosite de noi doar în scopul pentru care ne-au fost transmise. În cadrul prelucrării solicitărilor, comenzilor dumneavoastră şi folosirii de către dumneavoastră a serviciilor noastre

Ce posibilităţi aveţi de a acţiona împotriva salvării datelor?

Aveţi dreptul de a primi, în urma unei solicitări, informaţii gratuite despre datele dumneavoastră personale salvate. Conform legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor (respectiv, aveţi dreptul de a corecta, de a bloca şi de a şterge aceste date personale) şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul de a vǎ opune prelucrării datelor personale, de exemplu în scopuri publicitare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să vă adresaţi în scris sau prin e-mail la [email protected] pentru protecţia datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei, precum şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în caz de reclamaţii.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, RoCoach are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Datele furnizate sunt necesare în vederea transmiterii materialelor informative sau pentru identificarea dumneavoastră în cazul participării la concursuri. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai persoanelor împuternicite de către RoCoach cărora le furnizăm datele necesare doar pentru a le prelucra în numele nostru şi doar în acest scop.